Xử lý nước thải sản xuất giấy

Xử lý nước thải sản xuất giấy là vấn đề cấp bách của quá trình xử lý nước thải của các nhà máy – xưởng sản xuất giấy đang phải suy nghĩ tìm ra phương hướng giải quyết triệt để – trung tâm công nghệ và công ty môi trường etc vietnam tư vấn miễn phí về hệ thống LH : 0903 983 932

Khi xã hội phát triển ngành công nghiệp dần thay thế cho ngành nông nghiệp số lượng các công ty tăng lên tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ngành sản xuất giấy phát triển do nhu cầu sử dụng giấy trong học tập và các công ty tăng cao nên số lượng các công ty sản xuất bột giấy cũng tăng góp phần tăng nguồn GDP của nước nhà. Bên cạnh những lợi ích đó thì tác hại mà ngành gây ra cũng không nhỏ khi mà việc xả thải nước ra môi trường sống khi chưa xử lý hoặc xử lý chưa triệt để gây ô nhiễm tới môi trường, hệ sinh thái và con người. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải là việc làm cần thiết của hầu hết các công ty sản xuất bột giấy nhằm ngăn chặn và khắc phục hậu quả trên để đảm bảo chất lượng môi trường sống, hệ sinh thái và sức khỏe con người.
1.2 Nguồn gốc nước thải
Lượng nước thải ra sẽ được tính bằng 80% lượng nước cấp vào. Lượng nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ các công đoạn: rửa sạch, tuyển tinh, ly tâm và quá trình rửa máy móc thiết bị.
1.3 Thành phần, tính chất nước thải ngành sản xuất giấy
Nước thải từ quá trình rửa nguyên liệu gồm có chất hữu cơ hòa tan, đất đá, thuốc bảo vệ thực vật, vỏ cây.
Hàm lượng COD, BOD, TSS cũng khá cao, BOD khoảng 800 mg/l, COD khoảng 1200-1300 mg/l, TSS khoảng 1200-1500 mg/l.
Bảng 1: Tính chất nước thải sản xuất giấy

STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 pH 5-6,8
2 TSS mg/l 1550
3 BOD5 mg/l 500-600
4 COD mg/l 1200-1500

PHẦN II: MÔ TẢ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

2.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] SONG CHẮN RÁC
Nước thải từ phân xưởng sản xuất được đưa qua song chắn rác nhằm mục đích bỏ các chất rắn thô để không gây hiện tượng tắc nghẽn đường ống, mương dẫn và nghẹt bơm gây hư hỏng. Song chắn rác được chế tạo từ các thanh kim loại và đặt dưới đường chảy của nước thải theo phương thẳng đứng. Rác được giữ lại tại thanh chắn sẽ được cào lấy mỗi ngày và đưa ra bãi xử lý rác.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ LẮNG
Nước thải được bơm từ bể điều hòa qua bể lắng để lắng các cặn nhỏ có sự hỗ trợ của chất trợ lắng. Bùn thải sẽ được bơm qua bể chứa bùn nhờ máy bơm bùn.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ ĐIỀU HÒA
Nước thải tiếp tục được dẫn qua bể điều hòa. Do tính chất của nước thải theo từng giờ vì vậy cần thiết kế xây dựng bể điều hòa. Khí được cấp liên tục vào bể điều hòa, bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và chất lượng nước, tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng hệ thống bị xử lý quá tải.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ UASB
Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể UASB theo hướng từ dưới lên nhằm xáo trộn dòng nước để vi sinh vật kỵ khí trong bể tiếp xúc nhiều với dòng nước và loại bỏ chất hữu cơ có trong nước thải. pH thuận lợi cho hoạt động của bể UASB là 6,7-7,5. Tại bể UASB, các vi sinh vật sẽ phân hủy hữu cơ có trong nước thải, hiệu suất xử lý của bể UASB tính theo BOD, COD đạt 60 – 80% thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí biogas. Khí biogas được dàn ống thu về bình chứa rồi theo ống dẫn khí đốt ra ngoài.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ HIẾU KHÍ
Nước thải từ bể UASB được bơm qua bể hiếu khí để xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại. Tại đây diễn ra quá trình sinh học hiếu khí được duy trì từ máy thổi khí. Các vi sinh vật ở dạng hiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thải thành các chất vô cơ dạng đơn giản như CO2, H2O. Hiệu quả xử lý COD trong bể đạt từ 90-95%. Nồng độ oxy trong nước luôn luôn được duy trì ở mức DO > 2mg/l.

[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ LẮNG 2
Tại bể lắng 2 diễn ra quá trình phân tách nước và bùn cặn nhờ PAC, một phần bùn được tuần hoàn trở lại bể hiếu khí để duy trì hàm lượng vi sinh vật trong bể, phần bùn dư được bơm ra bể chứa bùn nhờ máy bơm bùn.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ KHỬ TRÙNG
Nước từ bể lắng 2 được thiết kế tự chảy qua bể khử trùng để tiêu diệt vi sinh vật và thành phần gây bệnh còn lại trong nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường đạt loại B QCVN 12 : 2008/BTNMT.
[wp-svg-icons icon=”foursquare” wrap=”i”] BỂ CHỨA BÙN
Bùn từ bể lắng dư sẽ được bơm vào bể chứa bùn để lưu trữ và hút bùn định kỳ.

Chat Zalo
0916.049.343