Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Khi ý thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng tăng, báo cáo này giúp đảm bảo rằng các hoạt động con người không gây hại cho môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Với thông tin chi tiết và chính xác, báo cáo đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một tương lai bền vững, nơi mà sự phát triển và bảo vệ môi trường đi đôi với nhau. Vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) cụ thể ra sao? Hãy cùng trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC tìm hiểu bài viết dưới đây.

Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) là gì?

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) là một quá trình phân tích và đánh giá tác động tiềm năng của một hoạt động, dự án hoặc chương trình đến môi trường. Nó nhằm xác định các tác động xấu có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp giảm thiểu, hạn chế hoặc bù đắp những tác động này. Báo cáo ĐTM cung cấp thông tin chi tiết về tác động của hoạt động lên các yếu tố môi trường như không khí, nước, đất, sinh thái học và đa dạng sinh học. Báo cáo ĐTM giúp doanh nghiệp và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tác động môi trường của hoạt động, từ đó đưa ra quyết định và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Báo cáo ĐTM không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là một công cụ quan trọng để xây dựng phát triển bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường phù hợp.

Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)
Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

Vì sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là cần thiết vì các lí do sau:

 • Quản lý tác động và tiết kiệm chi phí: Báo cáo ĐTM giúp ghi chép và dự đoán các tác động tiềm năng lên môi trường. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và tổ chức có thể tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc khắc phục hậu quả gây ra cho môi trường.
 • Tạo quan hệ hữu nghị và ràng buộc: Báo cáo ĐTM tạo mối quan hệ chặt chẽ và mang tính chất hữu nghị giữa cơ quan chức năng có thẩm quyền và các doanh nghiệp sản xuất. Điều này đảm bảo sự thanh tra và kiểm tra đúng quy định đối với các hoạt động sản xuất hiện có và tiềm năng.
 • Hỗ trợ quy hoạch đất đai: Báo cáo ĐTM đóng vai trò quan trọng trong việc quy hoạch đất đai. Nó cung cấp thông tin chi tiết về tình hình môi trường thực tế tại từng dự án cụ thể, giúp các quy hoạch đất đai trở nên phù hợp và tốt hơn với môi trường.
 • Phòng tránh xử phạt và xây dựng quy trình bảo vệ môi trường: Báo cáo ĐTM giúp tránh xử phạt từ cơ quan chức năng liên quan đến việc xả thải. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quy trình tổng quan về bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ và tuân theo quy định pháp luật.

Ý nghĩa của lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không chỉ đơn thuần là một tài liệu về môi trường mà còn có ý nghĩa và tầm nhìn sâu xa hơn. Báo cáo ĐTM phản ánh sự tương tác giữa con người và môi trường, và làm nổi bật các vấn đề liên quan đến lối sống, ý thức, kinh tế và tầm nhìn của chúng ta tại từng địa điểm cụ thể.

Lợi ích quan trọng của việc lập báo cáo ĐTM là không chỉ giới hạn ở việc xác định các tác động tiêu cực mà con người gây ra lên môi trường, mà còn đề xuất các biện pháp và giải pháp để ngăn chặn các tác hại môi trường. Báo cáo ĐTM giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể và sâu sắc về các vấn đề môi trường, từ đó phát triển những giải pháp khả thi để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

Theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022), việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc nhóm I (quy định tại khoản 3 Điều 28 ) và một số dự án đầu tư thuộc nhóm II(quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28). Cụ thể, các đối tượng phải thực hiện ĐTM bao gồm:

 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn. Đây có thể là dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.
 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Đồng thời, cũng có dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô trung bình trở lên, nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.
 • Ngoài ra, còn có các trường hợp dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; và dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.
  Phân tích đánh giá môi trường
  Phân tích đánh giá môi trường

Một số trường hợp phải lập lại báo cáo ĐTM

Theo quy định chi tiết trong Căn cứ điểm a, khoản 4 điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 2 điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các trường hợp lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được đưa ra như sau:

 • Tăng quy mô, công suất của dự án: Khi dự án tăng quy mô, công suất lên đến mức cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, báo cáo ĐTM cần được lập lại.
 • Thay đổi công nghệ sản xuất: Nếu dự án thay đổi công nghệ sản xuất làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, báo cáo ĐTM cần được lập lại.
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải: Khi dự án thay đổi công nghệ xử lý chất thải có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, báo cáo ĐTM cần được lập lại.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo ĐTM cần được lập lại.
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải: Khi có thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún, báo cáo ĐTM cần được lập lại.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một tài liệu quan trọng trong quá trình xem xét và đánh giá các dự án đầu tư. Nội dung chính của báo cáo ĐTM bao gồm:

 • Xuất xứ của dự án đầu tư và thông tin về chủ đầu tư: Báo cáo cần cung cấp thông tin về nguồn gốc của dự án và các thông tin liên quan đến chủ đầu tư. Ngoài ra, cần nêu rõ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, các căn cứ pháp lý và kỹ thuật, cũng như phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có).
 • Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường: Báo cáo đánh giá môi trường cần đánh giá mức độ phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cũng như quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.
 • Đánh giá tác động xấu đến môi trường: Báo cáo cần đánh giá các yếu tố như công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. Điều này bao gồm việc xem xét các loại chất thải và khí thải phát sinh từ dự án và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và các yếu tố nhạy cảm khác. Báo cáo cũng cần nhận dạng và đánh giá các rủi ro về môi trường có thể xảy ra từ dự án, chẳng hạn như sự cố môi trường.
 • Xử lý chất thải: Báo cáo cần mô tả công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải phát sinh từ dự án đầu tư.
 • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực: Báo cáo phải đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đầu tư đến môi trường. Nếu cần, cần có phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
 • Quản lý và giám sát môi trường: Báo cáo nên đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường để đảm bảo việc thực hiện dự án đầu tư không gây tác động xấu đến môi trường.
 • Kết quả tham vấn: Báo cáo cần tóm tắt các kết quả từ quá trình tham vấn với các bên liên quan và công khai thông tin liên quan đến dự án.
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết: Báo cáo đánh giá tác động môi trường nên kết luận về tác động môi trường của dự án, đưa ra các kiến nghị và cam kết từ phía chủ đầu tư để đảm bảo bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án.

Hy vọng qua bài viết Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM), sẽ giúp bạn có thêm kiến thức, quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ & môi trường ETC hoặc qua hotline  0903 983 932. Nhớ theo dõi website: https://moitruongetc.com/ để xem những thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0916.049.343