Đăng ký sổ chủ nguồn thải các chất thải nguy hại

Công Ty Môi Trường ETC chuyên tư vấn thực hiện đăng sổ chủ nguồn thải các chất thải nguy hại với thủ tục – nhanh gọn, giá cả hợp lý, công ty luôn mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ về môi trường được sử dụng để kiểm soát về chủng loại và số lượng chất thải mà một doanh nghiệp hoạt động đã thải ra, để sở tài nguyên môi trường có thể dễ dàng quản lý hoạt động xả thải của doanh nghiệp nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

đăng ký sổ chủ nguồn thải
đăng ký sổ chủ nguồn thải

1, Đối tượng tham gia lập sổ chủ nguồn thải
Các cơ sở kinh doanh, nhà xưởng, khu chế xuất, … trong quá trình sản xuất kinh doanh có thải ra các chất gây ảnh hưởng tới môi trường nhận với một khối lượng các chất thải lớn theo từng thành phần và tính chất của chất thải.
2, Các bước lập sổ chủ nguồn thải.
Khảo sát hiện trạng môi trường tại cơ sở kinh doanh, đối với từng quy mô sản xuất, hình thức hoạt động sản xuất.
Phân tích hiện trạng môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh
Xác định các thành phần chất thải, các chủng loại của một số nguyên liệu sản xuất tại cơ sở kinh doanh
Đánh giá nhận biết các tác động ảnh hưởng của các loại chất thải đó tới môi trường khu vực xung quanh cơ sở sản xuất
Xác định được các nguồn phát sinh và khối lượng chất thải trong quá trình sản xuất tại cơ sở kinh doanh
Xác định các loại chất thải để tìm ra mã của chúng
Phân loại tại nguồn theo từng loại chất thải
Đưa ra các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, ngoài ra cần phải có thêm các biện pháp phòng ngừa phát sinh các loại chất thải đó
Lập thủ tục đăng ký và hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải cho doanh nghiệp
Trình lên cơ quan ở sở tài nguyên môi trường để được phê duyệt.
Thời gian xem xét hồ sơ là 10 ngày, thời gian thẩm định và cấp sỏ chủ nguồn thải là 14 ngày.
3, Đối tượng thực hiện lập sổ chủ nguồn thải
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định phê duyệt và thực hiện lập sổ chủ nguồn thải: sở tài nguyên và môi trường
4, Các văn bản pháp luật liên quan
– Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006.

– Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008.

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 5/6/2011.

– Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.

– Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: ngày 02/9/2011.

Công ty môi trường ETC Việt Nam chuyên lập sổ chủ nguồn thải, với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm được đào tạo vững chắc, thời gian lập ngắn và với chi phí hợp lý đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Hãy đến với công ty chúng tôi các bạn sẽ được tư vấn miễn phí với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và than thiện. Liên hệ theo số điện thoại 0903983932 hoặc website: moitruongetc.com

Chat Zalo
0916.049.343