Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy mía đường

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy mía đường theo tiêu chuẩn cho phép loại A của bộ tài nguyên và môi trường – thiết kế theo công nghệ của nước ngoài hiện đại và mới lạ đáp ứng được công suất vận hành của hệ thống nhà máy đường. Các yêu cầu sẽ do công ty môi trường etc việt nam tư vấn chủ thi công Hotline tư vấn miễn phí 0903.983.932.

ho_so_tu_van_moi_truong_03

1. Giới thiệu về xử lý nước thải nhà máy đường
Khi cơ cấu ngành công nghiệp dần thay thế cơ cấu nông nghiệp thì các ngành sản xuất công nghiệp trong nước phát triển ngày một nhiều với việc mở rộng về quy mô sản xuất, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất mía đường, đây là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của nước việt nam. Với việc đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại và công nghệ cao thúc đẩy sự phát triển của nhà máy và quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, lượng nước thải của ngành thải ra cũng không hề nhỏ với hàm lượng lớn các chất ô nhiễm, khi thải ra môi trường gây ảnh hưởng lớn tới môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái. Thiết kế một hệ thống xử lý nước thải là một việc làm rất cần thiết của tất cả các nhà máy đường, từ đó có thể giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường và con người.
2. Nguồn gốc phát sinh nước thải nhà máy đường
Nước thải nhà máy đường phát sinh trong quá trình ép mía và quá trình làm mát các ổ trục của máy ép. Phát sinh trong quá trình rửa lọc, làm mát và rửa các thiết bị nhà xưởng.
Nước thải nhà máy đường còn phát sinh trong quá trình vệ sinh nhà xuwrongr, quá trình sinh hoạt của các cán bộ công nhân trong nhà máy,
3. Thành phần tính chất nước thải nhà máy đường
Lượng nước thải nhà máy đường thải ra rất lớn và chứa nhiều chất ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ, chất lơ lửng
Bảng thành phần các chất ô nhiễm nước thải nhà máy đường
Chỉ tiêu ô nhiễm Đơn vị Giá trị
pH – 7,5-8
BOD mg/l 1600-5000
COD mg/l 2700-7000
SS mg/l 1250
TP mg/l 6-7,5
TN mg/l 16,4

4. Công nghệ xử lý nước thải  mía đường

xu-ly-nuoc-thai-che-bien-sua
Dây chuyền công nghệ
Nước thải -> song chắn rác -> hố thu gom-> bể điều hòa-> bể lắng 1 ->bể UASB -> bể Hiếu khí -> lắng 2 -> khử trùng
Thuyết minh công nghệ
Nước thải từ nhà máy được thu gom qua hệ thống đi qua song chắn rác để đưa vào hố thu. Từ hố thu nước được bơm sang bể điều hòa, tại đây bể có cấp hệ thống sục khí đảm bảo điêu hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải và tránh bị hiện tượng xuất hiện vùng chết trong bể. nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể lắng. phần bùn cặn được thu gom và đưa đi xử lý, phần nước được cho sang bể kỵ khí UASB, tại đây BOD và P được xử lý nhờ vi sinh vật kỵ khí, bùn cặn được đưa đi xử lý, nước thải sau đó được chuyển sang bể hiếu khí để xử lý COD. Hỗn hợp nước thải và cặn bẩn sẽ được cho tự chảy sang bể lắng 2, phần bùn được đưa đi xử lý, Phần nước được đưa sang bể khử trùng nhờ Clo. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo QCVN 40:2011 BTNMT.

công ty môi trường etc việt nam là đơn vị số 1 về xử lý nước thải mía đường

Chat Zalo
0916.049.343