Ảnh hưởng của một số nguồn thải đến chất lượng nước các bãi tắm ven bờ vịnh nha trang

Chất lượng nước các bãi tắm Nha Trang nói riêng và vùng ven bờ vịnh Nha Trang nói chung chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi vật chất từ sông Cái (Nha Trang) và nguồn nước thải từ các cống thải sinh hoạt thành phố (chƣa qua xử lí) đổ trực tiếp vào vịnh Nha Trang.

Xử lý khí thải bụi gỗ

Xử lý khí thải bụi gỗ trong những năm qua được khá nhiều doanh nghiệp cần xây dựng lắp đặt vận hành hệ thống xử lý khí. Công ty môi trường etc viet nam là công ty hàng đầu về ngành môi trường đặc biết là khí thải lò hơi – với kinh nghiệm 20