Category: Tài liệu

Tài liệu – Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước

(Moitruongetc.com) chia sẻ Tài liệu – Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước miễn phí. Với phương pháp xử lý nước thải bằng thực vật thủy tinh áp dụng trên toàn thế giới với ưu điển là rẻ tiền, dễ vận hành đồng thời mức độ xử lý ô

Tài liệu – xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang

(Moitruongetc.com) Khóa luận – xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang của tác giả Đậu Bá Nghĩa sẽ cho chúng ta cái nhìn về xử lý nước thải bằng phương pháp trắc quang Tổng quan của các ion kim loại nặng trong nước và tình trạng ô nhiễm của chúng Phương