Category: Nghiên cứu khoa học

Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường ETC chuyên nghiên cứu khoa học đề tài môi trường xử lý nước thải xử lý khí thải

Ảnh hưởng của một số nguồn thải đến chất lượng nước các bãi tắm ven bờ vịnh nha trang

Chất lượng nước các bãi tắm Nha Trang nói riêng và vùng ven bờ vịnh Nha Trang nói chung chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi vật chất từ sông Cái (Nha Trang) và nguồn nước thải từ các cống thải sinh hoạt thành phố (chƣa qua xử lí) đổ trực tiếp vào vịnh Nha Trang.